Yönetim Lab
=

Proje Yönetimi


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


Proje; belirli başlangıç ve bitiş tarihine sahip, orijinal ürün, hizmet veya sonuçlar oluşturmak için ortaya konan faaliyetler dizisidir. Diğer bir ifade ile proje; bir defaya mahsus, özgün bir sonuç (daha önce yapılanlardan farklılaşan) için yürütülen aksiyonlar dizilimidir. Proje yönetimi ise; belirlenen sürede, tanımlanan bütçede, istenilen hedefleri ve çıktıları elde etmek üzere, tüm kaynakları (işgücü, para, zaman, araç) planlamak, organize etmek, izlemek ve olumsuzlukta önlemleri alabilmektir.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin
Uzmanlıklar Broşürü Eğitimler Broşürü

İhtiyaç


Kurumsal yönetim içinde stratejik planda öngörülen hedefler proje ve süreçler ile yakalanmaya çalışılır. Ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen projelerin başarı oranları çok düşüktür. Başarısızlığın proje içinde ve projelerin diğer süreçler ile ilişkisinde birçok kaynağı vardır. Bu başarısızlık sadece organizasyon ihtiyaçlarına ve yapısına uygun bir proje yönetim modeli ile mümkün olur.

Kapsam


Bütünleşik Proje Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik ve Paydaş Yönetimi

Yaklaşım


PMP başta olmak üzere uluslararası kabul görmüş modeller çerçevesinde örnek uygulama ve tecrübe paylaşımları ile bilgi aktarımı yaklaşımları benimsenmektedir.

Bilgilendirici Videolar


İletişim


0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)